ได้รับใบรับรอง ISCC PLUS

บริษัท พรีแพ็ค ประเทศไทย จำกัด ได้รับใบรับรอง ISCC PLUS ซึ่งใช้ทั่วโลกเพื่อรับรององค์กรที่มีการจัดการคาร์บอนและความยั่งยืน การรับรองนี้ช่วยให้สามารถตอบสนองลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการวัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ได้