ลดอัตราเวลาในการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์

บริษัท พรีแพ็ค ประเทศไทย จำกัด  ใช้ประโยชน์จากการเคลือบแบบไม่ใช้ตัวทำละลาย หมึกพิมพ์น้ำ และวัสดุรีไซเคิล/ย่อยสลายได้ง่าย ช่วยลดมลพิษ ทำให้อากาศสะอาดขึ้น ลดอัตราเวลาในการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ และลดการใช้ทรัพยากร

ได้รับใบรับรอง ISCC PLUS

บริษัท พรีแพ็ค ประเทศไทย จำกัด ได้รับใบรับรอง ISCC PLUS ซึ่งใช้ทั่วโลกเพื่อรับรององค์กรที่มีการจัดการคาร์บอนและความยั่งยืน การรับรองนี้ช่วยให้สามารถตอบสนองลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการวัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ได้