ลดอัตราเวลาในการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์

บริษัท พรีแพ็ค ประเทศไทย จำกัด  ใช้ประโยชน์จากการเคลือบแบบไม่ใช้ตัวทำละลาย หมึกพิมพ์น้ำ และวัสดุรีไซเคิล/ย่อยสลายได้ง่าย ช่วยลดมลพิษ ทำให้อากาศสะอาดขึ้น ลดอัตราเวลาในการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ และลดการใช้ทรัพยากร