บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Prepack หรือสายด่วน +66 3444 0600-5

สำนักงานใหญ่

30/145 หมู่ 1 ตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
74000 ประเทศไทย
โทร. : +66 3444 0600-5
แฟกซ์ : +66 3444 0606-7
อีเมล : sales@prepack.scg.com

Map of Prepack Sinsakhon

โรงงานสมุทรสงคราม

1/1 หมู่ 4 ตำบลบางช้าง
อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
75110 ประเทศไทย
โทร. : +66 3475 1186-7
แฟกซ์ : +66 3475 2634
อีเมล : factory@prepack.scg.com

Map of Prepack Amphawa

โรงงานระยอง

137/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามคู่
อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง
21180 ประเทศไทย
โทร. : +66 3802 6164-5
.       : +66 3802 9212
แฟกซ์ : +66 3802 9213
อีเมล : rayong_fac@prepack.scg.com

Map of Prepack Rayong