บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Prepack หรือสายด่วน +66 3444 0606-7

สำนักงานใหญ่

30/145 หมู่ 1 ตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
74000 ประเทศไทย
โทร. : +66 3444 0600-5
แฟกซ์ : +66 3444 0606-7
อีเมล์ : sales@prepack.co.th
: nawanit@prepack.co.th

Map of Prepack Sinsakhon

โรงงานสมุทรสงคราม

1/1 หมู่ 4 ตำบลบางช้าง
อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
75110 ประเทศไทย
โทร. : +66 3475 1186-7
แฟกซ์ : +66 3475 2634
อีเมล์ : factory@prepack.co.th

Map of Prepack Amphawa

โรงงานระยอง

137/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามคู่
อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง
21180 ประเทศไทย
โทร. : +66 3891 7004-6
แฟกซ์ : +66 3891 7297
อีเมล์ : rayong_fac@prepack.co.th

Map of Prepack Rayong