บริษัท พรีแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

“ด้วยความเป็นเลิศในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการบริการที่ครบวงจร ส่งผลให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี”

Blow Film / Printing and
Packaging Expert

“Flexible Packaging” หรือที่เรียกว่า “บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว” ได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นเป็นทางเลือกในการบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่มีความเร่งรีบทุกนาทีมีค่าสิ่งนี้จึงสร้างให้เกิดความท้าทายแก่ บริษัท พรีแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ในการยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ลูกค้าของเราจะได้รับบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงที่สามารถห่อหุ้ม ดูแลผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักสุขอนามัยโดยบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดผลิตขึ้นภายใต้กระบวนการผลิตที่ทันสมัยและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน

Our products in daily life

ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของเราเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญด้านการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์จาก Prepack มีความโดดเด่น และเข้ากับชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก หรือผลิตภัณฑ์เคมี

Why choose PREPACK

icon_1_2

การพิมพ์แบบโรโตกราเวียร์ และเฟล็กโซกราฟิกที่ทันสมัยตอบรับต่อความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ สีสัน และความหลากหลาย

icon_2_4

โรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลพร้อมด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ทันสมัย

icon_3

ที่ Prepack เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการผลิต ใส่ใจในทุกรายละเอียด พิถีพิถันในทุกขั้นตอน เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและตอบรับต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

icon_4

เพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุดและครบวงจร บริษัทจึงได้ร่วมมือกับ SCG Packaging และพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ และการบริการเพื่อมอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าของเรา

icon_5

ศูนย์วิจัย และพัฒนา ที่สำนักงานใหญ่ SCG Packaging ครบด้วยอุปกรณ์ทันสมัยและนักวิจัยผู้มากความสามารถที่พร้อมร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

icon_6

ด้วยทำเลที่ตั้งของโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้กับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและท่าเรือสำคัญของประเทศส่งผลให้เราสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่ามากขึ้น

Milestone

ในทุกย่างก้าวที่ผ่านมาของบริษัทฯ แสดงถึงการเรียนรู้และพัฒนาความศักยภาพที่สำคัญของเรา ปัจจุบัน บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวชั้นนำของประเทศไทย ที่สามารถจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และยังคงเดินหน้าพัฒนาพร้อมค้นหาบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวสำหรับอนาคตเพื่อรองรับความต้องการของผู้ผลิตในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

  • พ.ศ. 2516 บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด เริ่มต้นการเดินทางอันน่าทึ่ง ด้วยการนำเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวจาก Prepac France มาใช้ เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับนมพาสเจอร์ไรซ์จากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี และเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวแห่งแรกของไทยที่สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ข้าวขนาด 5 กิโลกรัมสำหรับโรงสี และโกดังข้าวประทุม ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘มาบุญครอง’
  • พ.ศ. 2532 บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัก พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวรายใหญ่สำหรับนม และข้าวของประเทศไทย
  • พ.ศ. 2535 บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด เพิ่มกำลังการผลิตด้วยการเพิ่มการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบ Lamination เพื่อเข้าสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง สายการผลิตเพื่อเข้าสู่ส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง โดยบริษัทเป็นผู้บุกเบิกนำเทคโนโลยีการเป่าฟิล์ม (Blow Film) มาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว
  • พ.ศ. 2542 ยอดขายของบริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด เพิ่มขึ้นเป็น 200 ล้านบาท และได้รับการยอมรับในตลาดนม ข้าว และอาหารแช่แข็ง
  • พ.ศ. 2543 เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันที่รุนแรงด้วยการเข้าสู่ตลาดเคมีพร้อมลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัท บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก พร้อมเสริมสร้างการดำเนินงานของให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยการนำเข้าเทคโนโลยีการเป่าฟิล์ม 3 ชั้นคุณภาพสูงจากเยอรมนี
  • พ.ศ. 2544 บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ให้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับ “MamyPoko” ด้วยโซลูชันการพิมพ์แบบ Flexo เพื่อรองรับแผนการผลิตในอนาคต
  • พ.ศ. 2551 ยอดขายของบริษัท บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 พันล้านบาท
  • พ.ศ. 2555 – 2556 บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวอันดับ 1 ของประเทศไทยผลิตภัณฑ์สำหรับผ้าอ้อม พร้อมขยายสายผลิตไปยังบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมขบเคี้ยวและอาหาร
  • พ.ศ. 2558 บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด เพิ่มความแข็งแกร่งด้านการผลิตโดยร่วมกับ SCG Co., Ltd. ในการสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
  • อนาคต – บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และแข็งแกร่งในการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบฟังก์ชันใน 3 ปีข้างหน้า

Certificate

บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด ภาคภูมิใจที่สามารถจัดหาโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้เราได้รับเกียรติจากองค์กรชั้นนำระดับโลกและสถาบันควบคุมคุณภาพต่างๆ ในการรับรองคุณภาพตลอดจนมาตรฐาน อาทิ Walt Disney/ Wallmart Technical Standard/ ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001/ GMP/ HACCP/ BRC-loP/ FSSC 22000

Parent Company

บริษัทผู้ร่วมทุนหลักของ Batico คือ TC Flexible Packaging Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งร่วมทุนของ SCG Packaging Public Co., Ltd., Rengo Co., Ltd., และ Howa Sangyo Co., Ltd.