บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าประเภทอื่นๆ

นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์ประเภทหลักแล้ว Prepack ยังมีบรรจุภัณท์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น
– Spouted pouch (Liquid product)
– Easy peel (ฝาเปิดง่าย)
– Airpouch (กันกระแทก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Prepack
หรือสายด่วน +66 3444 0600-5