บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุข้าวสาร

บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุข้าวสาร ทนทาน ป้องกันอากาศ และแมลงได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 15 กิโลกรัม บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุข้าวสาร ทนทาน ป้องกันอากาศ และแมลงได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 15 กิโลกรัม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Prepack
หรือสายด่วน +66 3444 0600-5