บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและขนมขบเคี้ยว

บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นสำหรับบรรจุอาหารทั่วไปและขนมขบเคี้ยว ทนต่อสภาพอากาศทั่วไป ป้องกันการปนเปื้อนที่ใช้วัสดุและกระบวนการผลิตคุณภาพมาตรฐาน Food Grade

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา กรุณาติดต่อ Prepack หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ +66 3444 0600-5