ลดอัตราเวลาในการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์

บริษัท พรีแพ็ค ประเทศไทย จำกัด  ใช้ประโยชน์จากการเคลือบแบบไม่ใช้ตัวทำละลาย หมึกพิมพ์น้ำ และวัสดุรีไซเคิล/ย่อยสลายได้ง่าย ช่วยลดมลพิษ ทำให้อากาศสะอาดขึ้น ลดอัตราเวลาในการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ และลดการใช้ทรัพยากร

ได้รับใบรับรอง ISCC PLUS

บริษัท พรีแพ็ค ประเทศไทย จำกัด ได้รับใบรับรอง ISCC PLUS ซึ่งใช้ทั่วโลกเพื่อรับรององค์กรที่มีการจัดการคาร์บอนและความยั่งยืน การรับรองนี้ช่วยให้สามารถตอบสนองลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการวัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ได้

Finding New Buildings in the Dust of the Old

With the continued and growing emphasis on sustainability in construction we could be on the verge of a radical shift in how we think about the current stock of buildings. The time may be coming when we stop planning for building replacement, and instead plan for building reuse. That in turn would significantly change the roles of designers and builders.

Continue reading “Finding New Buildings in the Dust of the Old”

How To Build A Construction Plan

Learn how to market your contractor business professionally. In depth knowledge of attracting clients with online marketing strategies and deep thinking about who you want your clients to be.

The housing industry has proceeded at a red-hot pace for several years running. An all-time record was set in 1998, when 886,000 new-site single family homes were sold. That represented a 10% gain from the robust total of 804,000 homes sold in 1997, and an 8.1% rise from the prior record of 819,000 units in 1977. Single-family housing construction accounted for $48 million of the total $125 million generated in the industry.

Continue reading “How To Build A Construction Plan”

Construction Honored with AGC Builders

Last night, Construction was honored to accept a Best Builders Award from the Associated General Contractors of Vermont for the construction of the $31.3 million Vermont Public Health Laboratory. There is so much to celebrate about this project – from both a construction and community perspective – and it was so gratifying to have that impact formally recognized in the contracting community.

Continue reading “Construction Honored with AGC Builders”